Kundo

Integrera Kundo Forum med er webbshop

Uppdaterad

Denna guide beskriver hur man kan integrera Kundo Forum med sin webbshop.

Förutsättningar

  • Ni har möjlighet att anpassa koden för er webbshop
  • Ni märker upp inlägg i ert forum på ett sätt så ni kan komma åt dem via APIet, t.ex. genom artikelnummer eller kategori

Visa baserat på kategori

Om ni vill kunna visa samma frågor för alla produkter i en kategori (t.ex. Badrum), då skapar ni samma kategorier i Kundo Forum som ni har i er webbshop.

För att hämta inlägg i en kategori använder ni lämpligtvis funktionen för att hämta ut alla inlägg i en viss kategori, exempelvis https://kundo.se/api/popular/<forum-slug>/<category>.json

Det ni behöver är forumets slug och den kategori som frågorna ska hämtas från. Den information som ni får genom APIet kan ni sedan visa upp på lämpligt sätt (t.ex. frågans titel och en länk för att läsa mer).

Visa baserat på tagg

Om ni vill kunna visa olika frågor baserat på produkt behöver ni tagga inläggen med artikelnummer. Då lägger ni in en tagg med artikelnummer på varje inlägg som ni vill ska visas för den artikeln. Vi rekommenderar att taggarna är inställda så de inte visas för kunder i detta fall.

För att hämta inlägg som har en viss kategori använder ni https://kundo.se/api/tag/<forum-slug>/<tag-name>.json?key=YOUR_API_KEY. Här behöver ni som tidigare forumet slug, dessutom behövs taggens namn. Dessutom behövs en API nyckel för att hämta data baserat på en viss tagg. API nyckel får ni enklast genom att kontakta support@kundo.se.  Den information som ni får genom APIet kan ni sedan visa upp på lämpligt sätt (t.ex. frågans titel och en länk för att läsa mer).

Frågor eller mer information

Den kompletta dokumentationen för vårt API finns på https://kundo.se/api-doc/ och vår support på support@kundo.se hjälper gärna till.

Guide taggad med: e-handel ehandel webshop
warning Created with Sketch.