Kundo

Integrera Kundo Forum med er hemsida

Uppdaterad

Denna guide beskriver hur man kan integrera Kundo Forum med sin hemsida.

Förutsättningar

  • Ni har möjlighet att anpassa koden för er hemsida
  • Ni märker upp inlägg i ert forum på ett sätt så ni kan komma åt dem via APIet, t.ex. genom artikelnummer eller kategori

Visa baserat på kategori

Om ni vill kunna visa frågor kopplat till samma produkt, tjänst eller affärsområde så skapar ni med fördel samma kategorier i Kundo Forum som ni har på er hemsida.

För att hämta inlägg i en kategori använder ni lämpligtvis funktionen för att hämta ut alla inlägg i en viss kategori, exempelvis https://kundo.se/api/popular/<forum-slug>/<category>.json

Det ni behöver är forumets slug och den kategori som frågorna ska hämtas från. Den information som ni får genom APIet kan ni sedan visa upp på lämpligt sätt (t.ex. frågans titel och en länk för att läsa mer).

Visa baserat på tagg

Om ni exempelvis vill kunna visa olika frågor baserat på produkt behöver ni tagga inläggen med en unik identifierare för den produkten, förslagsvis ett artikelnummer. Då lägger ni in en tagg med artikelnummer på varje inlägg som ni vill ska visas för den artikeln. Vi rekommenderar att taggarna är inställda så de inte visas för kunder i detta fall. 

Självklart kan du använda taggar för att presentera innehåll på andra sätt. Ni kanske vill visa alla foruminlägg som har med ett visst bostadsområde att göra? Eller som har en koppling till leveransvillkor? I så fall taggar ni bara inläggen med något som har med dessa områden att göra.

För att hämta inlägg som har en viss kategori använder ni https://kundo.se/api/tag/<forum-slug>/<tag-name>.json?key=YOUR_API_KEY. Här behöver ni som tidigare forumet slug, dessutom behövs taggens namn. Dessutom behövs en API nyckel för att hämta data baserat på en viss tagg. API nyckel får ni enklast genom att kontakta support@kundo.se.  Den information som ni får genom APIet kan ni sedan visa upp på lämpligt sätt (t.ex. frågans titel och en länk för att läsa mer).

Frågor eller mer information

Den kompletta dokumentationen för vårt API finns på https://kundo.se/api-doc/ och vår support på support@kundo.se hjälper gärna till om ni har frågor kring hur ni kan presentera innehåll från forumet på er hemsida.

Guide taggad med: API hemsida kundo forum
warning Created with Sketch.