Kundo

Hur kan jag se vem som gjort vad med en konversation?

Uppdaterad

I Händelser kan du se vissa saker som hänt i en konversation. Händelserna kan ha skett genom att en redaktör ändrat manuellt eller genom en automatisk regel. Du kan se historik för när: 

  • Kräver ej svar markerades eller avmarkerades
  • Följ upp markerades eller avmarkerades
  • Prioritiet ändrades
  • Tilldelning gjordes eller togs bort

Händelserna når du genom att klicka på ikonen i redaktörsverktygen. 

OBS! Ikonen visas bara om någon av händelserna av ovan har hänt på en konversation.