Kundo

Hantering av spam i inkorgar och statistik

Uppdaterad

Kundo gör en gissning av vad vi tror är spam som kommer till er inkorg i Kundo Mail och markerar dessa i er dashboard med "(spam)" efter rubriken på mejlet. Ni kan också själva markera mejl som spam.

Det finns olika sätt att hantera dessa mejl med både filter och automatiska regler.

Statistik och spam

Mejl som markerats som spam kommer inte med i er statistik.

Får ni mejl som inte är spam är det möjligt att "Avmarkera som spam" på dessa mejl och de kommer då räknas med i er statistik igen.

Automatiska regler för spam

Genom att skapa en automatisk regel för de mejl som markerats som spam kan ni automatiskt få dem markerade som "Kräver ej svar" och de syns då inte i listan "Obesvarade".

Genom automatiska regler kan ni välja hur ni vill hantera mejlen markerade som spam, det finns flera möjliga alternativ.

Filtrera ut spam i dashboard

Mejlen som har markerats som spam kan ni samla på ett separat ställe genom att göra ett filter såhär:

Ändra flera mejl på en gång

Om du vill ta bort eller göra någonting annat med flera mejl på en gång kan du använda "Hantera flera" i Kundo såhär: