Kundo

Flik till forumet

Uppdaterad

Det finns möjlighet att lägga in en egen knapp som öppnar forumet, detta görs enkelt genom att kopiera kod till er egen site. Här finns 2 exempel på knappar, en som visas i botten av siten och en som visas på höger sida.

Knapp på höger sida

Knappen visas på höger sida och öppnar forumet i en ny tabb.

Kod att kopiera

Kod som kopieras in i början av sidans kod, precis innan </head> på alla sidor där knappen ska visas:


 .kundo-forum-right {
   border-radius: 3px 3px 0 0;
   padding: 8px 12px;
   position: absolute;
   right: 0;
   text-decoration: none;
   top: 10rem;
   transform-origin: bottom right;
   transform: rotate(-90deg);
   z-index: 10000;

   background: #3f3f3f;
   color: #fff;

}

Det går att anpassa färger genom att ändra värdena för background och color i koden ovan.

Vill man dölja fliken i mobilläge kan man lägga till följande kod efter exempelkoden ovan:

@media (max-width: 605px) {
   .kundo-forum-bottom {
     display: none;
   }
 }

Fliken döljs då om fönsterbredden är mindre än 605 pixlar. 

Kod som kopieras in i slutet av sidans kod, precis innan </body> på alla sidor där knappen ska visas:


<a href="{adress}" class="kundo-forum-right" target="_blank">
    Vårt forum
</a>

För att länken ska fungera så behöver {adress} ändras till forumets adress, till exempel https://kundo.se/org/kundo.

Det är också möjligt att ändra texten från Vårt forum till något annat.

Knapp på botten av sidan

Knappen visas i botten av sidan och öppnar forumet i en ny tabb. Knappen visas inte i mobilläge.

Kod att kopiera

Kod som kopieras in i början av sidans kod, precis innan </head> på alla sidor där knappen ska visas:


.kundo-forum-bottom {
   border-radius: 3px 3px 0 0;
   bottom: 0;
   padding: 8px 12px;
   position: absolute;
   right: 20rem;
   text-decoration: none;
   z-index: 10000;

   background: #3f3f3f;
   color: #fff;
 }

@media (max-width: 605px) {
   .kundo-forum-bottom {
     display: none;
   }
 }

Det går att anpassa färger genom att ändra värdena för background och color i koden ovan.

Kod som kopieras in i slutet av sidans kod, precis innan </body> på alla sidor där knappen ska visas:


<a href="{adress}" class="kundo-forum-bottom" target="_blank">
    Vårt forum
</a>

För att länken ska fungera så behöver {adress} ändras till forumets adress, till exempel https://kundo.se/org/kundo

Det är också möjligt att ändra texten från Vårt forum till något annat.