Kundo

Kundo Mail

Vidarebefordra epost till er inkorg i Kundo Mail

Här nedan finns instruktioner för att vidarebefordra era mail så att de kommer in i Kundo.  För det mesta vill man att kunderna ska maila direkt till er egen e-postadress (t ex jobb@lillestad.se) istä...

Tillhör kategori: Kundo Mail
Uppdaterad

Skapa en avsändaradress i Kundo Mail med whitelabel

Whitelabel (Dölja att ni skickar era mail via Kundo) Som standard skickas mailen från den adress ni vidarebefordrar till. Med exemplet ovan kommer mail alltså skickas från jobb.lillestad.se@mail.kundo...

Tillhör kategori: Kundo Mail
Uppdaterad

Lägg till ny inkorg i Kundo Mail

Logga in på Kundo och klicka på menyn uppe till höger. Klicka därefter på kugghjulet för den organisation du vill lägga till en inkorg för. Längre ned på sidan kan du välja att lägga till en ny inkorg...

Tillhör kategori: Kundo Mail
Uppdaterad

Hantering av spam i inkorgar och statistik

Kundo gör en gissning av vad vi tror är spam som kommer till er inkorg i Kundo Mail och markerar dessa i er dashboard med "(spam)" efter rubriken på mejlet. Ni kan också själva markera mejl som spam. ...

Tillhör kategori: Kundo Mail
Uppdaterad

Så räknas en konversation i statistiken för Kundo Mail

En konversation är en dialog mellan två eller fler personer, och består av såväl inkomna som skickade mail. Det motsvarar en tråd i Kundo mail. Ett exempel följer. Alice skickar in ett mail till er me...

Tillhör kategori: Kundo Mail
Uppdaterad

Byta mailadress för en inkorg i Kundo

Det går att byta epostadress för en inkorg i Kundo Mail t.ex. från gamla@example.com till nya@example.com. För att vara helt säker på att du inte förlorar några mail under bytet, använd följande steg:...

Tillhör kategori: Kundo Mail
Uppdaterad

Hantera mail från en grupp av mailadresser med automatiska regler

I Kundo Mail kan du automatiskt hantera flera maila på en gång direkt när de kommer in i Kundo. Du kan till exempel sätta taggar automatiskt, tilldela mail till en redaktör eller sätta högre prioritet...

Tillhör kategori: Kundo Mail
Uppdaterad

Signaturer i Kundo Mail, så fungera de

Vanligtvis består signaturer av en personlig del och en del som är gemensam för organisationen. Därför är signaturerna i Kundo uppdelade i två delar, en personlig del och en gemensam del.  Personliga ...

Tillhör kategori: Kundo Mail
Uppdaterad