Kundo

Kundo Chat

Anpassa design och utformning på "Chatta med oss"-knappen

Det går att anpassa både text, färg och viss placering på er chatt-flik. I framtiden kommer detta gå att göra med ett enklare gränssnitt, men idag kräver det lite ändringar i scriptet du klistrat in p...

Tillhör kategori: Kundo Chat
Uppdaterad

Lägg in en egen flik för er Kundo Chat

Det går utmärkt att skapa en egen knapp. Så här gör du: Förmodligen vill du börja med att göra så att chatt-fliken inte visas alls. Gör detta genom att lägga till w.$kundo_chat.disable_widget = true; ...

Tillhör kategori: Kundo Chat
Uppdaterad

Starta chatten på annat sätt än med Kundos standard "chatknapp"

Det är möjligt att byta ut Kundos standardruta mot en egen för er chatt, och man kan då välja om man vill lägga till sitt egna sätt och ha kvar vår knapp eller om man vill att vår knapp inte ska synas...

Tillhör kategori: Kundo Chat
Uppdaterad

Domännamn och säkerhet

Ni ställer in vilka sidor chatten ska visas på och därmed kan läggas in på i inställningarna för chattflödet. Här ger vi information och råd om vad ni ska tänka på när ni väljer tillåtna adresser. All...

Tillhör kategori: Kundo Chat
Uppdaterad

Uppgradera chat-scriptet

Vi har under tidig höst 2017 gått över till ett nytt sätt att bädda in Kundo Chat på webbsidor. Det nya sättet möjliggör för er att ha flera chattflöden på samma sida utan att de ska krocka med varand...

Tillhör kategori: Kundo Chat
Uppdaterad

Färginställningar för chatten

Om du vill använda några andra färger i chatten kan du ställa in det under "Inställningar -> Utseende". Nedan ser du en bild på vilka färger som går att ändra: Vill du ändra färger på själva chatt...

Tillhör kategori: Kundo Chat
Uppdaterad