Kundo

Juridik & policy

Personuppgifter och dataskydd

Vi får många frågor kopplade till personuppgifter och dataskydd. Här kan du läs mer om Kundos roll, hur vi arbetar och hur vi följer gällande lagstiftning. Vilken roll har Kundo? Ni som kund är i GDPR...

Tillhör kategori: Juridik & policy
Uppdaterad

Så arbetar Kundo med GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR innebär att en ny svensk lag kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). S...

Tillhör kategori: Juridik & policy
Uppdaterad

GDPR: Checklista per produkt

Den här guiden är enbart tillämplig för er som började använda Kundo före den 25 maj 2018. Blev ni kunder därefter har ni redan rätt inställningar i och med er uppstart! Kundos produkter har komplett ...

Tillhör kategori: Juridik & policy
Uppdaterad

Information om Privacy Shield

Som grund till europeisk dataskyddslagstiftning ligger att personuppgifter får lagras inom EU/ESS. Det finns dock möjlighet att överföra personuppgifter till länder utanför EU/ESS när det finns en så ...

Tillhör kategori: Juridik & policy
Uppdaterad