Kundo

GDPR

Allt om personuppgifter & dataskydd på Kundo (GDPR)

Vi får många frågor kopplade till personuppgifter och dataskydd. Här kan du läs mer om Kundos roll, hur vi arbetar och hur vi följer gällande lagstiftning. Vilken roll har Kundo? Ni som kund är i GDPR...

Tillhör kategori: GDPR
Uppdaterad

Registerutdrag eller radering av data på begäran av kund (Data takeout)

Era kunder har enligt GDPR rätt att begära att deras personuppgifter raderas ur era system. De kan också begära registerutdrag/export av sina uppgifter. Eftersom Kundo är ett personuppgiftsbiträde til...

Tillhör kategori: GDPR
Uppdaterad

GDPR: Underbiträden

När underbiträden läggs till eller tas bort av Kundo uppdateras nedanstående tabell. I enlighet med avtalet informeras alla kunder också skriftligen via e-post när denna tabell uppdateras. För ytterli...

Tillhör kategori: GDPRPolicy
Uppdaterad

GDPR: Checklista per produkt

För er som blev kunder efter 25 maj 2018 krävs inga ytterligare åtgärder, inställningarna nedan ska ha genomförts i samband med er uppstart. Men läs guiden nedan för att förstå hur personuppgifter han...

Tillhör kategori: GDPR
Uppdaterad

Information om Privacy Shield

Som grund till europeisk dataskyddslagstiftning ligger att personuppgifter får lagras inom EU/ESS. Det finns dock möjlighet att överföra personuppgifter till länder utanför EU/ESS när det finns en så ...

Tillhör kategori: GDPR
Uppdaterad

Frågor och svar om Cloud Act

Den här artikeln vänder sig främst till köpare av molntjänster inom offentlig sektor. Vad är Cloud Act? Cloud Act är en uppdatering och förtydligande av en amerikansk lag från 1986, Stored Communicati...

Tillhör kategori: GDPRPolicy
Uppdaterad